Lubiatowo

O Ciekocinie

Ciekocino (kaszb. Cékòcëno) to wieś kaszubska w Polsce położona w gminie Choczewo na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego nad rzeką Chełst. To nieduża wieś leżąca przy rozstaju dróg z Choczewa do Sasina i Słajszewa. Jeszcze niedawno był tu pokaźny i znaczący w okolicy młyn oraz piekarnia. Dziś pozostała tylko piekarnia. We wsi znajduje się także hodowla pstrąga oraz przetwórnia ryb. Miejscowi rolnicy wykorzystują walory przyrodnicze miejscowości oraz bliskość morza (ok. 6 km). Rozwijają tutaj agroturystykę. Corocznie coraz większe rzesze turystów odwiedzają tę do niedawna cichą i trochę zapomnianą wieś.

Wśród atrakcji turystycznych w Ciekocinie jest pałac z początku XX wieku, z zachowanym oryginalnym wyposażeniem sieni. Warto również zobaczyć zabytkowy kościół - zbudowany został w 1891 roku

jako filialny parafi ewangelickiej w Osiekach i do 1945 roku stanowił własność parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Sopocie. Stare cmentarzysko W Szklanej Hucie - w latach siedemdziesiątych zespół archeologów prowadzących badania na terenie Szklanej Huty zlokalizowali w pobliskim lesie starożytny kurhan z epoki żelaza. Pod warstwą ziemi odnalezione zostały Groby skrzynkowe stanowiące klasyczny typ cmentarzyska dla tzw. kultury pomorskiej. Wewnątrz znajdowały się szczątki ludzkie umieszczone w Popielnicach twarzowych (odwrócone naczynia mające uniemożliwić powrót zmarłego na ziemię (element również typowy dla starożytnej kultury pomorskiej). Znaleziska przyniesiono do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Najprawdopodobniej w okolicznych lasach znajdują się inne tego typu obiekty.